EMDR


Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval of een geweldsincident.

EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) en andere trauma gerelateerde angstklachten.De behandeling verloopt in een aantal fasen. Eerst wordt gevraagd in grote lijnen te vertellen over de traumatische gebeurtenis. Daarna wordt nagegaan welk beeld van deze herinnering in het hier-en-nu de meeste spanning oproept. En worden o.a. de betekenis, emotie, mate van spanning en de locatie van de ervaren spanning in het lichaam vastgesteld. Hierna neemt u het beeld in gedachten en richt u zich op de plaats in het lichaam waar u de spanning voelt. Tegelijkertijd wordt u door de therapeut afgeleid waardoor uw werkgeheugen belast wordt. Meestal gaat het om het met de ogen volgen van links-rechts handbewegingen van de therapeut.

U laat vervolgens het beeld “los” en neemt u waar wat er aan gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties bij u opkomt. Om de halve minuut vraagt de therapeut wat er op dat moment opkomt. Waar u zich dan vervolgens weer op concentreert waarna er weer het werkgeheugen wordt belast. Deze procedure wordt herhaald totdat het beeld geen spanning meer oproept. Daarna wordt een positieve overtuiging  (bijvoorbeeld “ik kan het aan”) aan het beeld gekoppeld wordt terwijl het werkgeheugen kort belast wordt, net zolang tot deze overtuiging voor u maximaal geloofwaardig is.

Door een of meerdere beelden op deze manier te behandelen nemen de PTSS klachten af.