Neuro Linguïstisch Progammeren (NLP)


Deze methode komt voort uit het bestuderen van mensen met uitzonderlijke kwaliteiten en/of bekwaamheden. De vragen die onderzoekers uit Amerika in de jaren zeventig stelden, waren: hoe komt het dat deze mensen veel beter in bepaalde zaken en/of vaardigheden zijn dan anderen? Is dat talent of speelt er meer? Wat denken en doen deze mensen anders dan vergelijkbare mensen?


Voor het eerst in de geschiedenis werd er heel praktisch gekeken naar welke gedachtenpatronen, emoties en gedrag naar succes leidde en welke juist niet. Er werd onderzocht welke onbewuste strategieën ons motiveren, onze creativiteit stimuleren en ons in mogelijkheden te laten denken en welke ons belemmeren.


Neuro verwijst naar de interactie tussen de zintuiglijke waarnemingen (zintuigen) en ons neurale systeem (centrale zenuwstelsel en de mind).

Linguïstisch verwijst naar de taal en andere non-verbale communicatie systemen die wij gebruiken om onze denkpatronen (onze gedachten en onze werkelijkheid) betekenis te geven.

Programmeren verwijst naar het ontdekken van onze automatische denk- en gedragspatronen en het vermogen om ze te veranderen.


NLP gaat over het ontdekken 'hoe' jij de dingen doet die je doet en hoe je zou kunnen veranderen.

Hoe reageer jij qua communicatie en gedrag op datgene wat je waarneemt en hoe zou je dat effectiever of anders kunnen doen?

We leven in een dynamische wereld vol mogelijkheden. Toch kent iedereen op een bepaald moment in zijn leven het gevoel dat er iets mist. Je mist een bepaalde diepgang in je relatie(s) of ontwikkeling en je komt niet toe aan dat wat écht belangrijk voor je is.

Door het hanteren van die vaardigheden word je vrijer in het maken van keuzes waardoor je flexibeler en meer succesvol om kunt gaan met allerlei situaties.


Tijdens de behandeling word je begeleid en geholpen om:

sneller conflicten oplossen

effectiever te communiceren en samenwerken

succesvol veranderingen door te voeren

irritaties aan te pakken

de ander beter te begrijpen

beter je doelen te halen (scherpere focus en beter prioriteit stellen)

een positieve stemming bij jezelf op te roepen